Ansök om medlemskap.

Vill du bli medlem? Här hittar du all information du behöver för att ansöka om medlemskap i Rentalföretagen.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan sökas av företag som har varit verksamma inom rentalbranschen minst ett år och kan presentera ett årsbokslut vid ansökan. Rentalföretagens styrelse beslutar om det sökande företaget kan antas som medlem. Läs mer i föreningens stadgar.

Vad kostar ett medlemskap?

De årliga avgifterna består av en medlemsavgift till den ideella föreningen Rentalföretagen och en serviceavgift till föreningens dotterbolag Rentalföretagen Service AB.

Medlemsavgiften till föreningen utgörs av en årsavgift. Avgiftens storlek beslutas av ordinarie stämma som även äger besluta om viss maximering och minimering av årsavgifterna.

Årsavgiften är idag 1.500 SEK.

För täckande av kostnader för de tjänster* medlemmarna erhåller av föreningens servicebolag görs särskild debitering enligt grunder som årsmötet äger besluta om.

De årliga avgifterna baseras på följande tabell:

Omsättning (SEK)

Serviceavgift (SEK)

tom 3 000 000

1 500

3 000 001 – 10 000 000

6 500

10 000 001 – 30 000 000

13 500

30 000 001 – 60 000 000

23 500

60 000 001 – 100 000 000

38 500

100 000 001 – 250 000 000

58 500

250 000 001 – 400 000 000

88 500

400 000 001 – 750 000 000

123 500

750 000 001 – 1 000 000 000

168 500

> 1 000 000 000

238 500

*Modulföretag berörs inte av alla tjänster och betalar därför en reducerad serviceavgift som baseras på 20% av omsättningen.

Så här ansöker du

Ansök om medlemskap hos Rentalföretagen genom att fylla i ansökningshandlingarna och skicka dem till oss på info@rentalforetagen.se.

Ansökan om utträde

Vid ansökan om utträde ur föreningen avslutas medlemskapet vid årsskiftet som följer efter senast inbetalda avgifter.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss på info@rentalforetagen.se.

Relaterade dokument och länkar:

Rentalföretagens stadgar
Medlemsförmåner

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.