Ansök om partnerskap

Är maskinuthyrare en av dina viktigaste kundgrupper? Här hittar du information om ansökan om partnerskap.

Vem kan bli partner?

Partnerskap kan sökas av företag som är leverantörer till rentalbranschen. Rentalföretagens styrelse beslutar om det sökande företaget kan antas som partner. 

Vad kostar ett partnerskap?

Den årliga avgiften består av en serviceavgift till föreningens dotterbolag Rentalföretagen Service AB.

För täckande av kostnader för de tjänster partners erhåller av föreningens servicebolag görs särskild debitering enligt grunder som årsmötet äger att besluta om.

De årliga avgifterna baseras på följande tabell:

Omsättning (SEK)

Serviceavgift (SEK)

tom 100 000 000

15 000

> 100 000 000

25 000

Så här ansöker du

Ansök om partnerskap hos Rentalföretagen direkt genom att fylla i ansökningshandlingarna och skicka dem till oss på info@rentalforetagen.se.

Ansökan om utträde

Ansökan om utträde ska skickas skriftligt via e-post till info@rentalforetagen.se.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss på info@rentalforetagen.se

Relaterade dokument och länkar:

Partnerförmåner

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.