Partnerförmåner

Genom Rentalföretagen finns en möjlighet att som leverantör arbeta ännu närmre branschen.

Vad ingår i partnerskapet?

Ett partnerskap ger dig en möjlighet att komma närmare dina kunders (våra medlemmar) och slutanvändarnas behov. Det är ett ömsesidigt åtagande med syfte att skapa bättre förutsättningar och förståelse mellan bägge parter.

Genom serviceavgiften får du som är partner tillgång till ett antal förmåner.

Rentalföretagen är den främsta företrädaren för rentalbranschen i Sverige. Som partner kan du utveckla relationer med dina kunder inom rental i olika sammanhang. Partners är välkomna att medverka på konferenser, workshops och andra branschevenemang. På Rentaldagens årliga minimässa finns även möjlighet att presentera företags- och produktinformation. 

Våra medlemmar
Läs om rental
Håll koll på evenemang i vår kalender

Flera av våra utskott bjuder in leverantörspartners vid relevanta frågeställningar. Det kan exempelvis avse produktinformation, utbildningar, produkttekniska behov för arbetsmiljö och ergonomi vid etablering och användning, utveckling av hållbara produkter eller underlag för att förbättra förutsättningar och beslutspåverkan inför opinionsbildning och remissarbete.

Partners kan själva uppmärksamma och väcka frågor som bör drivas gemensamt i branschen, antingen i ett befintligt utskott eller i en projektgrupp.

Läs om våra utskott
Läs om våra branschfrågor

PSI, personlig säkerhetsintroduktion är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare och följer med vid hyra av maskiner från våra medlemsföretag. Som partner har du åtkomst till PSI för att löpande uppdatera och tillhandahålla miljö- och säkerhetsinformation för dina produkter. Du kan bli inbjuden till kodgruppen för att medverka till den löpande utvecklingen av Rentalkod.

Läs om PSI
Läs om Rentalkod
Läs om kodgruppen

Som partner kan du hålla dig löpande uppdaterad med den senaste informationen från branschen. Vi bevakar även nyckeltal avseende branschens storlek och utveckling och har även tillgång till information om den europeiska marknaden.

Håll dig uppdaterad i vårt nyhetscenter
ERAs marknadsstatistik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.