Buller

Uthyrare kan hjälpa maskinanvändare att förebygga buller på arbetsplatsen genom att ge råd om vilken arbetsmetod och maskintyp som bullrar minst för olika jobb.

Buller från en arbetsplats beror oftast på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsplatsen har en bra ljudmiljö. För att uppnå detta krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. 

Krav och regler för buller

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår hur riskbedömning ska utföras, nivåer på insats- respektive gränsvärde, hur åtgärder ska vidtas som framkommer efter en riskbedömning, krav på hörselskydds utformning och användning, arbetstagarnas medverkan, hörselundersökningar och arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda personalen.

PSI och buller

Genom PSI, personlig säkerhetsintroduktion ges möjligheten att jämföra bullervärden mellan maskiner. På respektive maskins PSI listas individuella bullervärden för ljudtryck och ljudeffekt. PSI finns tillgängligt för Rentalföretagens medlemmar och kan skickas med till maskinanvändare vid hyra.

Relaterade dokument och länkar:

AV: Buller (AFS 2005:16)
PSI (psiguide.se)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.