Farligt gods

Rentalföretagen har tagit fram information för en enhetlig och säker hantering av farligt gods anpassad för uthyrarens verksamhet.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan innebära risk för säkerhet, hälsa, egendom eller miljön om de inte hanteras på rätt sätt.

Transport av litiumbatterier

Utrustning och maskiner som innehåller litiumbatterier klassas som farligt gods, och transporteras och hanteras ofta mellan uthyrare och beställare. Det finns olika krav som ska uppfyllas vid transport av farligt gods. Kraven baseras på en europeisk överenskommelse (ADR) och svenska föreskrifter (ADR-S).

En kvadratisk etikett för märkning av farligt gods.
Bildtext: Vid transport av litiumbatterier ska dessa vara förpackade och märkta enligt ADR-S.

Stödjande dokument

Rentalföretagen har tagit fram ett underlag med information vid transport av litiumbatterier på väg. Syftet med underlaget är en enhetlig och säker hantering som fungerar för uthyrarnas verksamhet avseende de krav som ADR ställer. Samt att leverantörerna tar ett ökat ansvar i att leverera maskiner med korrekta lådor och märkning. Underlaget är under revision men finns tillgänglig för medlemmar efter inloggning på medlemssidor.

Relaterade dokument och länkar:

MSB: Farligt gods
MSB: ADR-S

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.