Motorkapar och sågar

Vi har tagit fram stödjande dokument vid hantering av motorsågar och motorkapar för att förebygga allvarliga olyckor.

Många svåra olyckor inträffar varje år vid användning av motorsågar och motorkapar som tillhör en grupp maskiner med särskild risk.

Krav på kunskaper

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller bland annat krav på produkter, användning och på kunskaper gällande motorkedjesågar och röjsågar. För att få använda motorkedjesågar och röjsågar krävs godkännande i ett teoretiskt och praktiskt prov.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller även krav på användning av arbetsutrustningar med särskilda risker, exempelvis motorkapar. För att få arbeta med arbetsutrustningar med särskilda risker, krävs dokumentation över användarens praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Stödjande dokument

I samarbete med maskinleverantörer har Rentalföretagen tagit fram en branschpraxis och utbildningsplan vid uthyrning av motorkapar. Branschpraxisen är under revision men finns tillgänglig för medlemmar efter inloggning på medlemssidor.

PSI och ergonomi

PSI, personlig säkerhetsintroduktion innehåller information om ergonomisk och säker användning av olika maskiner, bland annat motorsågar och motorkapar. PSI finns tillgängligt för samtliga Rentalföretagens medlemmar och kan skickas med till maskinanvändare vid hyra.

Relaterade dokument och länkar:

AV: Motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)
AV: Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
AV: Djupstudier av olyckor i samband med handhållna maskiner i arbetslivet

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.