Vibrationer

Vi arbetar med att skapa bättre förutsättningar för säkrare maskiner och öka medvetenheten om riskerna med vibrerande maskiner.

Vibrationer och vibrationsskador är en av de största orsakerna till arbetssjukdom i Sverige. I samarbete mellan maskinleverantörer och maskinuthyrare arbetar Rentalföretagen aktivt med att skapa förutsättningar för att minska vibrationsskador genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskiner.

Ansvar och regelverk för att minska vibrationer

Risken för att drabbas av vibrationsskador beror på hur mycket maskinen vibrerar och hur lång tid den används. Både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar att minska risken för skador från vibrationer. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer finns regler om bland annat medicinsk kontroll för arbetsgivare med anställda som utsätts för vibrationer i arbetet.

Exponeringsvärden för vibrationer

Det är svårt att ange en exakt gräns för när en maskins vibrationer blir skadlig. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller därför två dagliga exponeringsvärden, insatsvärde och gränsvärde, som kräver att arbetsgivaren vidtar olika åtgärder om vibrationsexponeringen överskrids.

Genom PSI, personlig säkerhetsintroduktion ges möjligheten att jämföra vibrationsvärden mellan maskiner. Det finns en listvy där vibrationsvärdena visas och kan sorteras på lägsta och största. På respektive maskins PSI listas individuell vibrationsinformation. PSI finns tillgängligt för samtliga Rentalföretagens medlemmar.

Branschspecifik utbildning om vibrationsskador

Under 2019 lanserade Rentalföretagen en utbildning om vibrationer och vibrationsskador, branschspecifik för uthyrare, depå- och kundcenterpersonal. Utbildningen togs fram i samarbete med Arbets- och miljömedicin Syd samt RISE, Research Institutes of Sweden för att upplysa om och förebygga vibrationsskador. Utbildningen ska distribueras och regelbundet repeteras på lämpligt sätt till berörda i Rentalföretagens medlemsföretag.

Samarbetet med RISE

Rentalföretagen deltar i projekten om Noll vibrationsskador som drivs av RISE och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

Projektet uppskalning för ett hållbart arbetsliv (ri.se) startade under hösten 2021 och beräknas pågå tre år fram till 2024. Syftet med projektet är att vidareutveckla maskintekniska lösningar inom vibrationsreduktion och gå från prototyptillverkning till affärsverksamhet hos kommersiella aktörer.

Bildtext: NollVibCentrum är ett nätverk för vibrationsrelaterade frågor.

RISE driver nätverket NollVibCentrum (ri.se), där företag och organisationer kan dela kunskap, erfarenheter och få hjälp med olika vibrationsrelaterade frågor. I ett medlemskap ingår bland annat seminariedagar och medlemsmejl. NollVibCentrum erbjuder även tjänster inom vibrationsreduktion, som mätningar och kartläggning av vibrationer.

Relaterade dokument och länkar:

Noll vibrationsskador: Utbildning för rentalbranschen
RISE: NollVibCentrum
RISE: NollVib Uppskalning
AV: Vibrationer
AV: Vibrationer (AFS 2005:15)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.