GDPR

Rentalföretagen har tagit fram material som ska underlätta efterlevnad av GDPR, anpassat till företag verksamma inom maskinuthyrningsbranschen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR), i kraft i hela Europa. Ett bakomliggande syfte med den nya förordningen har varit att skapa ett utökat skydd för rätten till ett privatliv som ytterst regleras i EU:s rättighetsstadga. Dataskyddsförordningen gäller lika för alla länder inom EU vilket gör att det inte är tillåtet med begränsningar eller undantag på landnivå.

Dokumentation anpassat för rentalbranschen

Rentalföretagen har tagit fram material anpassat till företag verksamma inom maskinuthyrningsbranschen. Materialet är fritt för medlemsföretag att ladda ner via medlemssidor och kan anpassas efter den egna verksamheten.

Dokumentationen som tagits fram är:

En enklare sammanfattning av den mycket omfattande lagen.

Ett underlag att följa för att anpassa den egna verksamheten efter den nya lagen samt hänvisningar till bilagorna Personuppgiftsbehandlingar, Personuppgiftsbiträdesavtal och Dataskyddspolicy.

Enligt lagen ska alla personuppgiftsbehandlingar som sker i företaget listas. Bland annat syfte (ändamål) med varje behandling samt vilken rättslig grund som man åberopar för att hantera varje typ av personuppgift. Detta dokument är ett exempel på hur man kan göra.

Alla företag, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt biträder ert företag i hantering av personuppgifter ska listas samt att ni behöver teckna ett biträdesavtal med var och en av dem. I dokumentet finner du en avtalsmall för biträdesavtal.

Detta är en mall som ska hjälpa dig att skapa en dataskyddspolicy och cookiepolicy för ditt företag.

Relaterade dokument och länkar:

Verksamt: De viktigaste principerna i dataskyddsförordningen
Verksamt: GDPR-guiden
Integritetsskyddsmyndigheten: Vad är en personuppgift (YouTube)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.