Standardavtal

En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa att det inom branschen finns konkurrensneutrala leverans- och hyresvillkor.

Rentalbranschens standardavtal

En av Rentalföretagens viktigaste uppgifter är att säkerhetsställa att det inom branschen finns konkurrensneutrala och för kunderna trovärdiga, enhetliga och relevanta hyresvillkor. Rentalföretagens standardavtal är framtagna i samarbete mellan våra medlems- och partnerföretag och andra berörda föreningar och organisationer.

Standardavtal vid uthyrning av maskiner och utrustning

SRAH 19 är bygg- och rentalbranschens standardvillkor för uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare. Villkoren är avsedda att användas som ett komplement till det hyresavtal som ingås mellan parterna – uthyrare och hyrestagare. Villkoren har utarbetats gemensamt av Rentalföretagen och Byggföretagen under 2019, och ersätter standardavtalet SRAH 03. Läs om övergången från SRAH 03 till SRAH 19.

Användningsområden för SRAH 19

SRAH 19 är i första hand avsett att användas mellan professionella parter i bygg- och anläggningsbranschen men det finns givetvis inget som hindrar parter att använda avtalet även i andra sammanhang och i andra branscher. Vid uthyrning till konsument bör villkoren kompletteras med individuella lösningar. Till SRAH 19 finns även ett kompletterande dokument med branschspecifika tillägg för bodar.

Standardavtal vid köp av maskin

Maskin 21 är de allmänna bestämmelserna för inköp och försäljning av entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör för yrkeskunnig verksamhet. Maskin 21 ersätter villkoren Maskin 03 och har utarbetats gemensamt av Maskinleverantörerna och Maskinentreprenörerna.

Maskin 21 finns att ladda ner på MaskinLeverantörernas hemsida (maskinleverantorerna.se).

Relaterade dokument och länkar:

Standardavtal uthyrning SRAH 19 (SV)
General conditions for rental SRAH 19 (ENG)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.