Bodar

Vi arbetar med att bibehålla en gemensam syn på regler och säkerhet vid bodetablering, samt att ta fram rimliga krav på konstruktion, brandskydd och energiprestanda för boduthyrare och beställare.

Bodar finns nästan på varje byggarbetsplats. Många har synpunkter på etableringen och utformningen av bodar, samtidigt som regelverket ofta är oklart. Boduthyrare arbetar gemensamt inom Rentalföretagen för uppmärksamma byggregler som endast är anpassade efter permanenta byggnader.

Säkrare etablering

Bodutskottet inom Rentalföretagen har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler med syftet att öka medvetenheten hos alla aktörer. Kunskapssamlingen är till för uthyrare och kunder som ett underlag för företagets bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser.

Energiklassning och energibodar

Idag saknas ett enhetligt bedömningssystem som beställare kan använda sig av för att kravställa nivån av energieffektivitet för bodar eller bodetablering. De olika varianterna som leverantörerna erbjuder är inte jämförbara och entydiga, utan varje leverantör har sina egna kriterier och sin egen benämning, vilket medför svårigheter vid kravställning i samband med upphandling.

I samverkan med Lågan (Energimyndighetens nätverk för byggande av resurseffektiva byggnader), CIT Energy Management och Peab Sverige, arbetar Rentalföretagen med att ta fram ett energiklassningssystem för byggbodar. Införandet av det nya systemet påbörjas under 2022.

Brandskydd för bodar

Från 2020 ersätter Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) publikationen “Brandskydd i Byggbodar” med “Brandskydd på byggarbetsplatser”. Branschen anser att den nya publikationen är svårare att tolka avseende brandskydd för bodar.

Idag är Rentalföretagen slutsats att beställaren själv måste ta ansvar för brandkrav för bodar. Som boduthyrare kan vi i stället ta fram en tydlig beställningslista vid upphandlingen, som en vägledning till beställaren.

Relaterade dokument och länkar:

Branschpraxis för säkert arbete med bodar och moduler (2015)
Brandskyddsföreningen: Regler för brandsäker byggarbetsplats
Lågan: Energiklassning av byggbodar

Relaterat.

Bodar
Uppdaterad skrift om personalutrymmen

BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser och Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.