Moduler

I en bransch som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar, är det viktigt att ha tydliga och balanserade villkor som underlättar för både beställare och leverantörer. Våra standardvillkor är framtagna för att skapa en mer transparent och effektiv upphandlingsprocess, vilket bidrar till en starkare och mer hållbar hyresmodulmarknad.

Rentalföretagen erbjuder ett omfattande och standardiserat paket som är utformat för att förenkla och effektivisera processen för att hyra moduler.

  1. RFSM24: Rentalföretagens standardvillkor för att hyra moduler. Dessa villkor utgör grunden och täcker viktiga aspekter som rör uthyrningsprocessen, inklusive etablering och avetablering.
  1. Hyreskontrakt: Ett standardiserat hyreskontrakt för moduluppställning som innefattar etablering och avetablering.
  1. Administrativa föreskrifter: Administrativa föreskrifter vid etablering och avetablering av hyresmoduler på totalentreprenad i samband med hyreskontrakt baserade på hyresvillkoren i RFSM24.
  1. Gränsdragningslista: En detaljerad lista som klargör ansvarsfördelningen för drift och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd.
  1. Vägledning: En praktisk guide som hjälper både beställare och leverantörer att effektivt använda avtalspaketet i upphandling av tillfälliga lokaler.

Dessa dokument tillsammans utgör ett robust och välstrukturerat ramverk som syftar till att göra upphandling och uthyrning av hyresmoduler så smidig och problemfri som möjligt.

Använd dessa dokument för att säkerställa att din upphandling och uthyrning av hyresmoduler hanteras på ett professionellt och rättvist sätt.

Ladda ner dokument:

Administrativa föreskrifter RFSM24
Standardvillkor modul RFSM24
Hyreskontrakt RFSM24
Gränsdragningslista RFSM24 (PDF)
Gränsdragningslista RFSM24 (Excel)
Vägledning – RFSM24

För ytterligare information eller frågor, tveka inte att kontakta oss

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.