Ställningar och stegar

Rentalföretagen arbetar för att höja säkerheten och säkerställa en bra arbetsmiljö vid uthyrning av och arbete med ställning och stegar.

Det finns moment i bygg- eller renoveringsprocessen som sker på högre höjder med hjälp av exempelvis ställningar och stegar. Arbete på hög höjd innebär ett stort ansvar och kräver ett säkerhetstänk.

Uthyrning av rullställningar

Rentalföretagen har tillsammans med leverantörer tagit fram en rekommendation vid uthyrning av rullställningar. Syftet är att säkerställa en bra arbetsmiljö och höja säkerheten vid arbete på rullställningar med bibehållen flexibilitet vid uppställning och montage. Bestämmelser om rullställningar regleras i Arbetsmiljöverket föreskrift om ställningar.

Stegar och arbetsbockar

Olycksfall vid användning av stegar är mycket vanliga. Stegen välter, glider eller går sönder. För bockar är material- och konstruktionsfel den vanligaste olycksorsaken. Stegar får endast användas som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Bestämmelser om stegar och arbetsbockar regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar.

Ställningsentreprenörerna

Rentalföretagen samverkar med STIB, Ställningsentreprenörerna som är den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige. STIB (stib.a.se) erbjuder lärlingsutbildning för ställningsbyggare samt fristående kurser för ställningsbyggare, komvuxelever och övriga yrkesarbetare som behöver komplettera sin behörighet för att kunna delta i arbete med ställningar.

Relaterade dokument och länkar:

Ställningsentreprenörerna (stib.a.se)
AV: Säkra ställningar – en vägledning till föreskrifterna AFS 2013:4
AV: Ställningar (AFS 2013:4)
AV: Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.