Lyftanordningar -

Känner du till Liftutbildningsrådet?

Att ändamålsenligt och säkert nyttja mobila arbetsplattformar borde vara en självklarhet. Ändå ser vi idag ett stort antal olyckor när det kommer till brukandet av dessa.

Swedish Rental är initiativtagare till Liftutbildningsrådet (LUR) för att möta upp till Arbetsmiljöverkets nya krav från 2007-07-01 på lyftanordningar .

LUR är ett oberoende organ som förvaltar Liftläroplanen (LLP) och ansvarar för dess innehåll och utveckling, samt verkar för att minimera dessa olyckor genom ett aktivt informativt arbete för förbättringar inom handhavande, maskinkännedom samt arbetsmiljö .

LUR auktoriserar de utbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor och kontrollerar löpande utbildarnas kvalitet genom kontroller ute på fältet.

På liftutbildningsrådets hemsida kan du bland annat:

  • läsa mer om LUR’s arbete
  • hitta ett auktoriserad utbildningsföretag
  • beställa säkerhetsguiden för lifta att lämna med vid uthyrning ( finns idag att ladda ner på 5 olika språk!)

Besök Liftutbildningsrådets hemsida

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt