Arbetsmiljö -

Hälsa och säkerhet – för ett hållbart yrkesliv i byggsektorn

Vibrationer, damm och litiumbatterier var dagens viktigaste punkter när Arbetsmiljöutskottet träffades på Näringspunkten den 13 februari.

Vibrationer, damm och litiumbatterier var dagens viktigaste punkter när Arbetsmiljöutskottet träffades på Näringspunkten den 13 februari.

Hälsa och säkerhet stod i fokus och de utmaningar vi har för att kunna nå ut, utbilda och påverka kunder, användare och depåpersonal. Vi behöver gemensamt se över hur vi kan stärka alla intressenter till att arbeta förebyggande och ta till sig en mer djupgående förståelse för vilka konsekvenser felaktig hantering kan medföra. Därför diskuterades också att ta fram en informationskampanj, att distribueras i olika kanaler, för största möjliga spridning av budskapet.

Hur kan vi kommunicera PSI – personlig säkerhetsintroduktion och tydliggöra maskinernas olika vibrationsvärden på ett enkelt och överskådligt sätt? En grupp studenter vid Lunds universitet, under ledning av docent, överläkare Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd, har tagit fram ett förslag med symboler och färger, som arbetsmiljöutskottet nu ser över. Vidare planerar vi ett samarbete med VibCentrum där några av de vanligaste maskintyperna från de största leverantörerna på den svenska marknaden väljs ut för tester. Då får vi fram faktiska vibrationsvärden från en oberoende part.

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott. Läs gärna mer i artikeln från tidningen Arbetsliv, se länk nedan.

https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/asbest-skordar-fortfarande-liv/

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.