Arbetsmiljö -

Mycket på gång i utskotten

Nu går vårt utskottsarbete vidare. Vill du vara med?

Bodutskott

På agendan bl.a. frågor som regelverk och energikrav

Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 28 maj kl 9, avslut m lunch

Modulutskott

På agendan bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ramavtal med egna hyresvillkor och frågor kring Boverkets regelverk kring flyttbara byggnader.

Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 28 maj kl 15-17.

Arbetsmiljöutskott

Kommer kallas till ett telefonmöte för sista synpunkter på paketet kring vibrationer.

Kranråd

Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 11 juni kl 9, avslut med lunch

Inbjudan rör företagare som hyr ut stationära kranar, inkl semimobila.

På agendan bl.a. olyckor och incidenter, säkra lyft och en ny webbaserad grundutbildning för tornkran.

För mer information och anmälan kontakta kansliet.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.