Arbetsmiljö -

Swedish Rental driver filmprojekt om vibrationsskador

Swedish Rental har i samarbete med online-video-producent Anna Fundin från Moderna kompetenser, intervjuat och filmat docent, överläkare Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd och Hans Lindell, teknikforskare på RISE (Swerea IVF) om problem, konsekvenser och lösningar kring vibrationsskador och vibrerande handhållna verktyg och maskiner. Catarina och Hans är otroligt engagerade och har båda närmare 30 års erfarenhet av kliniskt arbete och forskning kring just vibrationsskador. De berättar om sina forskningsresultat och varför det är så viktigt att informationen når ut. Här är säljare/ordermottagare på medlemsföretagens depåer viktiga för att informera kunderna att välja säkrare och mer lågvibrerande verktyg.

Syftet med filmprojektet är att skapa intresse och kunskap kring hur vi kan motverka att fler skadas av vibrerande verktyg och maskiner. Inköpare och användare måste bli medvetna om riskerna och börja fråga efter och välja verktyg som inte skadar människor och vi vill uppmuntra maskintillverkare till att ta fram säkrare maskiner.

Via rörlig bild vill vi få ett enkelt och direkt genomslag för att informera och utbilda depåpersonal och kunder om vikten av att ta vibrationsskador på allvar, hur det drabbar och vilka åtgärder och lösningar som finns redan idag.

Filmserien hittar du på Swedish Rentals YouTube-kanal.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.