Medlemsförmåner -

Hur blir en PSI till?

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskiner. Vid hyra av maskiner följer PSI med ut till kund, antingen i pappersformat eller digitalt. Men hur är egentligen arbetsgången när en PSI blir till?

När ett medlemsföretag köper en maskin registreras den i SRAs produktförteckning av en arbetsgrupp kallad kodgruppen. De tilldelar maskinmodellen en SRA-kod och sorterar in den i klassificeringssystemet för maskiner.

SRA-koden används även för att strukturera innehållet i PSI för olika produktgrupper, till exempel har alla batteridrivna cirkelsågar samma grundmall för PSI.

När maskinmodellen registrerats skickas ett mejl till aktuell leverantörspartner, som bidrar med en viktig del i PSI-processen genom att komplettera med bild, bruksanvisning och tekniska data som buller- och vibrationsvärden.

PSI-guidens hemsida

Den ifyllda PSIn skickas sen till granskning. SRAs granskare kontrollerar att bruksanvisningen och data är korrekt. När PSIn godkänts publiceras den på hemsidan www.psiguiden.se och blir tillgänglig för medlemsföretagen att skicka ut till kunderna.

Demo-länkar
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/1840b91382
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/9ab461191c
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/313c9fa7f9

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.