Medlemsförmåner -

Hur blir en PSI till?

Personlig säkerhetsintroduktion, PSI är rentalbranschens säkerhetsblad för maskiner. Vid hyra av maskiner följer PSI med ut till kund, antingen i pappersformat eller digitalt. Men hur är egentligen arbetsgången när en PSI blir till?

När ett medlemsföretag köper en maskin registreras den i SRAs produktförteckning av en arbetsgrupp kallad kodgruppen. De tilldelar maskinmodellen en SRA-kod och sorterar in den i klassificeringssystemet för maskiner.

SRA-koden används även för att strukturera innehållet i PSI för olika produktgrupper, till exempel har alla batteridrivna cirkelsågar samma grundmall för PSI.

När maskinmodellen registrerats skickas ett mejl till aktuell leverantörspartner, som bidrar med en viktig del i PSI-processen genom att komplettera med bild, bruksanvisning och tekniska data som buller- och vibrationsvärden.

PSI-guidens hemsida

Den ifyllda PSIn skickas sen till granskning. SRAs granskare kontrollerar att bruksanvisningen och data är korrekt. När PSIn godkänts publiceras den på hemsidan www.psiguiden.se och blir tillgänglig för medlemsföretagen att skicka ut till kunderna.

Demo-länkar
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/1840b91382
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/9ab461191c
https://psi.srakod.se/psi/58f301d920/se/313c9fa7f9

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt