Energi och klimat -

ID06 nya tekniska krav

SRA har tidigare framfört kritiska synpunkter på valet av ID06 nya kortstandard (PIV), läs mer här.

SRAs energi- och klimatutskott har nu efterfrågat ett förtydligande avseende den information som presenterades i det senaste nyhetsbrevet från ID06 2/2020.

Vi har fått följande svar från ID06.

”Mifare: ID06 har tagit fram ett sista datum för när Mifare upphör i ID06-kort, det kommer som senast att ske 1 januari 2022.
För er innebär det att ni bör kravställa hos er applikationsleverantör att ha fullt stöd för den nya tekniken i ID06-korten…”

”LOA 2: ID06-kort har hög tillitsnivå, detta förs inte över till inpassering på en arbetsplats om den nya tekniken i kortet inte används.

Exempel på användning av nya ID06-kort är att för varje ny person på en arbetsplats ställa krav på att kortet skall användas ihop med PIN. ID06 garanterar då dels att kortet är äkta och att individen som håller i kortet är rätt person.

För den nya tekniken PIV finns läsare och i mobiltelefoner, surfplattor och datorer finns stöd för att läsa nya tekniken i ID06-korten…”

I svaret nämner ID06 även ”andra krav idag på läsare och utrustning då allt fler företag ställer krav på att få upp utbildningar vid användning av ID06-kort”.

ID06 har utlovat ett möte med utskottet i början av september då deras tekniska specifikation ska vara klar.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt