Bodar -

Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen. Modulutskotten inom Swedish Rental har under tio år försökt få till rimliga regler för sina flyttbara rentalmoduler. Nu gör bodutskottet gemensam sak i ett försök att nå fram till lagstiftarna i riksdagen. 

Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som är flyttbar byggnad, nybyggnad och när bygglov krävs.

De samverkande utskotten tar nu fram underlag till riksdagspolitiker med förhoppning om att dessa har en större förståelse för de samhälleliga konsekvenser som regelkrånglet medför.

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.