Bodar -

Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen. Modulutskotten inom Swedish Rental har under tio år försökt få till rimliga regler för sina flyttbara rentalmoduler. Nu gör bodutskottet gemensam sak i ett försök att nå fram till lagstiftarna i riksdagen. 

Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som är flyttbar byggnad, nybyggnad och när bygglov krävs.

De samverkande utskotten tar nu fram underlag till riksdagspolitiker med förhoppning om att dessa har en större förståelse för de samhälleliga konsekvenser som regelkrånglet medför.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.