Arbetsmiljö -

Workshop med dammsugare och stoftavskiljare

I onsdags den 15 januari träffade SRAs arbetsmiljöutskott leverantörer av dammsugare och stoftavskiljare.

Små partiklar i kvartshaltigt damm kan ge allvarliga lungsjukdomar, främst silikos som är obotlig, men även KOL och cancer. I onsdags den 15 januari träffade SRAs arbetsmiljöutskott leverantörer av dammsugare och stoftavskiljare.

Syftet med mötet var att ha en workshop för att få ökad kunskap om maskinerna och speciellt hur returhanteringen hos rentalföretagen ska göras på ett säkert sätt för att skydda personalen mot skadligt damm.

Martin Andersson från Festool. 

 

Stefan Bergsten från Husqvarna. 

 

Lars Klintberg från Dustcontrol. 

Efter mötet var arbetsmiljöutskottet eniga i om att det svenska regelverket för damm är otillräckligt. Detta resulterar i olika rekommendationer från tillverkarna och förvirring hos kunderna. Utskottet kommer att jobba vidare med att samverka med leverantörer och Arbetsmiljöverket för att förbättra förutsättningarna för hanteringen.

Läs mer om damm och dess påverkan här. 

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.