Energi och klimat -

Energi- och klimatutskottet söker efter en lösning med Milfare avvecklingen

Utskottet för energi och klimat arbetar intensivt med en lösning av problematiken med utrustningen för ID06-korten.

Utskottet för energi och klimat arbetar intensivt med en lösning av problematiken med utrustningen för ID06-korten. Rentalföretagens styrelse rekommenderar därför medlemsföretagen att avvakta ett utbyte av befintlig Mifare utrustning för att möjliggöra en kommande säkrare lästeknik med biometri.

Energi- och klimatutskottet har haft informationsmöten med applikationsleverantörer av biometrisk utrustning, för fördjupad information om tekniken och juridiken. Parallellt fortsätter diskussionerna med Byggföretagen om behovet av att skjuta fram avvecklingen av Mifare-emuleringen.

En mindre arbetsgrupp för biometri, inom energi och klimatutskottet, fördjupar sig i att klarlägga olika frågeställningar och att löpande ta fram information till våra medlemmar och kunder med syfte att hålla hela branschen uppdaterad. Bland annat planeras ett informationsmöte där medlemmar, kunder, Byggföretagen, ID06 och media bjuds in för information och fakta om en lösning genom biometri.

Rentalföretagens styrelse har diskuterat frågan och beslutat att rekommendera våra medlemmar och övriga innehavare av utrustning att avvakta med nyinvesteringar tills vidare, även om det skulle finnas utrustning att tillgå.

Läs mer om problematiken med Milfare avvecklingen här.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt