Bodar -

Energiklassningssystem för bodar är på gång

Bodutskottet har lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet. 

Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik.

Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet.

Läs mer om projektet här.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt