Bodar -

Energiklassningssystem för bodar är på gång

Bodutskottet har lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet. 

Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik.

Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet.

Läs mer om projektet här.

Relaterat.

Medlemsinfo
Välkommen till Rentaldagen och stämman 25 april 2024

Nu närmar vi oss Rentaldagen och Årsstämman den 25 april där vi hälsar alla deltagare varmt välkomna! Här finner ni hela programmet för dagen och vi har förmånen att kunna spetsa dagen med två mycket intressanta talare utöver allt som Rentalföretagen kommer att förmedla. Till…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.