Bodar -

Energiklassningssystem för bodar är på gång

Bodutskottet har lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet. 

Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik.

Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om specifika kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet.

Läs mer om projektet här.

Relaterat.

Medlemsinfo
Anmälan till höstmötet är öppen

Nu kan du äntligen anmäla dig till Rentalföretagens höstmöte som äger rum den 10 november på Scandic Infra City i Stockholm. Vill du veta mer om evenemanget? Läs mer i det preliminära programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt