Energi och klimat -

Initiativ för säkrare arbetsplatskontroll med biometri

Rentalföretagen bjuder in till informationsmöten om biometri i november.

Biometrisk teknik är ett viktigt steg i uthyrarnas arbete för en hållbar utveckling av byggarbetsplatsens inpasseringssystem. Kriminalitet måste bekämpas med samordnade strategier hos alla intressenter där effektiva teknikval, stark säkerhetskultur och strikt uppföljning är avgörande komponenter. Rentalföretagens initiativ om biometri är därför även ett inspel till Byggföretagens och Byggnads nystartade Åtgärdskommission mot arbetslivskriminalitet.

Rentalföretagen bjuder in till ett öppet informationsmöte i november om vilka möjligheter biometri som identifieringsteknik öppnar.

Mötet hålls digitalt den 29 november kl 14.00 och riktar sig till alla intressenter i byggindustrin – byggherrar, entreprenörer, leverantörer, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, myndigheter, politiker och media.

Anmäl ditt intresse i länken nedan om du är intresserad av att delta. Inbjudan kommer inom kort.

Klicka här för att anmäla ditt intresse.

Obs! Rentalföretagens medlemmar har fått en inbjudan till ett separat informationsmöte som hålls den 17 november.

Relaterat.

Medlemsinfo
Anmälan till höstmötet är öppen

Nu kan du äntligen anmäla dig till Rentalföretagens höstmöte som äger rum den 10 november på Scandic Infra City i Stockholm. Vill du veta mer om evenemanget? Läs mer i det preliminära programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt