Lyftanordningar -

Intresseanmälan för ett nytt liftutskott

Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen för att starta upp ett liftutskott, med syfte att ta upp branschgemensamma frågor för liftuthyrningsföretag.

Arbetar du med liftar (mobila arbetsplattformar) och vill engagera dig i Rentalföretagens branscharbete? Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen för att starta upp ett liftutskott, med syfte att ta upp branschgemensamma frågor för liftuthyrningsföretag.

Sedan tidigare finns Liftutbildningsrådet, som är ett råd sammansatt av flera olika intressenter för utbildningsfrågor. Rentalföretagen är en av intressegrupperna i rådet. Skillnaden mellan det nya liftutskottet och Liftutbildningsrådet, är att liftutskottets utgår helt från rentalbranschen med deltagare från medlemsföretag i Rentalföretagen. Liftutbildningsfrågor kommer fortsatt att hanteras av Liftutbildningsrådet.

Inför uppstart av liftutskottet vill vi gärna ha förslag på vilka frågor som är angelägna att ta upp i utskottet.

Lämna gärna förslag på frågor här.

Anmäl ditt intresse att delta på liftutskottets första möte genom att mejla till info@swedishrental.se.

Relaterat.

Rentalkod
SRAkod blir Rentalkod!

Efter sammanslagningen mellan SRA och Hyreskedjan har Rentalföretagen nu kommit så långt i sitt arbete att man tittar på att...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.