Lyftanordningar -

Kravprofil och kursplan för utbildning av hisstekniker

Rentalföretagens arbetsgrupp för bygghissar har tagit fram riktlinjer och råd för ett säkert arbete för hisstekniker som följer gällande föreskrifter och krav.

När branschens hisstekniker utför arbete med bygghissar finns det ett antal risker. De arbetar på höjder, har hängande last ovanför sig med risk för fallande föremål, utför montagearbeten med klämrisker, påkörningsrisker och arbeten med riskfyllda maskiner.

Det är därför viktigt att hisstekniker får grundläggande kunskaper i vilka risker som finns och hur man skyddar sig för att förebygga olyckor och arbeta säkert. Mycket handlar om att ändra attityder och att förmå hissteknikerna att använda den skyddsutrustning och de ergonomiska hjälpmedel som finns på plats. Kompetenskraven behövs också för att visa på betydelsen hos denna yrkesgrupp, ge ökad status och markera att branschen sätter personalens säkerhet främst.

Rentalföretagens arbetsgrupp för bygghissar har nu tagit fram riktlinjer och råd för ett säkert arbete för hisstekniker som följer gällande föreskrifter och krav. Riktlinjerna publiceras efter sommaren.

Det första steget är att genomföra alla utbildningar. Därefter måste vi alla arbeta med branschens och kundernas attityder för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för denna yrkesgrupp. En auktorisering som visar att alla utbildningar har genomförts i enlighet med kraven kan då bli ett självklart sätt att marknadsföra Rentalföretagens medlemsföretag. Genom att jobba seriöst med våra säkerhetsfrågor visar vi att en säker arbetsmiljö tas på största allvar.

Relaterat.

Medlemsinfo
Nyhetsbrev 2/22 Juni 2023

Styrelsen och Anna vill passa på att tacka alla medlemmar och partners för ert arbete första delen av 2023 och passa på att önska er alla en härlig sommar. Tack alla er som deltog på Rentaldagen. Rentaldagen gick av stapeln 11 maj i Skellefteå på…

Medlemsinfo
Ny Branschansvarig på Rentalföretagen

Rentalföretagen har anställt Monika Rubensson som branschansvarig. Monika tillträder tjänsten den 1 augusti. Monika har gedigen erfarenhet av Rentalbranschen och kommer närmast från JLG där hon var försäljningschef för den nordiska marknaden. Hon har också erfarenhet från sin tid i Liftutbildningsrådet (LUR). Tiden i LUR…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.