Medlemsförmåner -

Ny funktion för produktversioner i Rentalkod och PSI

För SRA-koder och PSI, personlig säkerhetsintroduktion, utvecklas en ny funktion kallad produktversioner.

I IT-systemet för SRA-koder och PSI, personlig säkerhetsintroduktion, utvecklas en ny funktionalitet kallad produktversioner. Grundprincipen för klassificeringen med SRA-koder är att en modellbeteckning förekommer en gång i produktträdet och att varje modell är kopplad till ett PSI-dokument. Nu vidareutvecklats systemet för att stödja uppläggning av flera versioner under samma modellbeteckning.

Leverantörer kan sälja vissa maskinmodeller med samma modellbeteckning under en längre tidsperiod, vilket medför att olika versioner/generationer/serier kan ha förändrad prestanda, exempelvis bättre vibrationsvärden. Det innebär att PSI-data för en modellbeteckning även behöver kunna hänvisa till en nyare eller äldre version. Med funktionen produktversioner blir det möjligt att skapa flera PSI till en modellbeteckning, genom att både modellbeteckning och version används för att koppla ett PSI-dokument.

Funktionen produktversioner ska lanseras i en betaversion på SRA-kod och PSI i början av hösten. Men utvecklingen fortsätter med fler anpassningar när medlems- och partnerföretagen börjar använda funktionen. Medlemsföretagen inbjuds till möten med IT-konsulterna för en presentation av funktionen och avstämning av behov och möjligheter.

Kontakta gärna kansliet om du vill ha mer information.

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt