Medlemsförmåner -

Partnersamverkan i Rentalföretagens utskott

Rentalföretagen arbetar med att ta fram en instruktion för partnersamverkan i utskotten. Instruktionen ska säkerställa att utskotten har ett gemensamt arbetssätt.

Att engagera sig i Rentalföretagens utskott är en fantastisk möjlighet att påverka branschens utveckling. Utskotten består av uthyrare i form av representanter från medlemsföretagen. Rentalföretagens kansli deltar även på utskottsmötena för samordning och rådgivning.

Vi uppmuntrar våra partners att själva uppmärksamma och väcka frågor som vi bör driva gemensamt i branschen, antingen i ett befintligt utskott eller i en arbetsgrupp, som eventuellt blir ett nytt utskott. Partners har tidigare även bjudits in till utskotten beroende på fråga.

Rentalföretagen är fortfarande i ett övergångsskede där nya arbetssätt ska tas fram. En arbetsgrupp håller just nu på att undersöka och ta fram en instruktion för partnersamverkan i utskotten. Instruktionen ska säkerställa att de olika utskotten har ett gemensamt arbetssätt.

Under hösten har vi mottagit flera intresseanmälningar från partners som är intresserade av att engagera sig i utskotten. Mer information om partnersamverkan kommer att skickas ut under början av 2022.

Är du också intresserad av att engagera dig i ett utskott? Kontakta Rentalföretagens kansli och meddela oss vilka branschfrågor du är intresserad av.

Håll dig även uppdaterad om branschfrågor och pågående projekt genom att följa oss på LinkedInFacebook och InstagramDu kan även läsa mer om våra arbetsgrupper och utskott här.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt