Etablering -

Riksdagsmotioner om minskat regelkrångel för rentalmoduler

Rentalföretagens modulutskott arbetar med att förnya regelverket vid användandet av flyttbara rentalmoduler.

Tillgång till rentalmoduler för tidsbegränsade lokaler är en viktig pusselbit i samhällsbygget, både vid tillväxt och akuta lokalbehov. Regelverket kan tolkas som att dagsaktuella nybyggnadsregler krävs på hela beståndet av rentalmoduler, vilket blir orimligt i många projekt.

Boverkets byggregler, BBR måste anpassas även för flyttbara rentalmoduler och inte tolkas olika från kommun till kommun. Otydliga upphandlingar med kommunspecifika detaljerade särkrav skapar osäkerhet och ökade kostnader på de flexibla men till viss del standardiserade modulerna. Regelverket riskerar även att urholka en effektiv hantering och sund konkurrens.

Modulutskottets kontakter med ledamöter i riksdagens civilutskott har resulterat i flera motioner där det föreslås att Boverket ges i uppgift att förenkla reglerna för att underlätta användandet av byggbodar och tillfälliga moduler. Detta är ett viktigt första steg för att förnya bygglovshanteringen.

Relaterat.

Medlemsinfo
Anmälan till höstmötet är öppen

Nu kan du äntligen anmäla dig till Rentalföretagens höstmöte som äger rum den 10 november på Scandic Infra City i Stockholm. Vill du veta mer om evenemanget? Läs mer i det preliminära programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt