Etablering -

Riksdagsmotioner om minskat regelkrångel för rentalmoduler

Rentalföretagens modulutskott arbetar med att förnya regelverket vid användandet av flyttbara rentalmoduler.

Tillgång till rentalmoduler för tidsbegränsade lokaler är en viktig pusselbit i samhällsbygget, både vid tillväxt och akuta lokalbehov. Regelverket kan tolkas som att dagsaktuella nybyggnadsregler krävs på hela beståndet av rentalmoduler, vilket blir orimligt i många projekt.

Boverkets byggregler, BBR måste anpassas även för flyttbara rentalmoduler och inte tolkas olika från kommun till kommun. Otydliga upphandlingar med kommunspecifika detaljerade särkrav skapar osäkerhet och ökade kostnader på de flexibla men till viss del standardiserade modulerna. Regelverket riskerar även att urholka en effektiv hantering och sund konkurrens.

Modulutskottets kontakter med ledamöter i riksdagens civilutskott har resulterat i flera motioner där det föreslås att Boverket ges i uppgift att förenkla reglerna för att underlätta användandet av byggbodar och tillfälliga moduler. Detta är ett viktigt första steg för att förnya bygglovshanteringen.

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt