Lyftanordningar -

Uppstartsmöte med liftutskottet

Rentalföretagen har startat ett liftutskott som riktar sig till medlemmar som är specialiserade på liftar, mobila arbetsplattformar.

Rentalföretagen har startat ett liftutskott som riktar sig till medlemmar som är specialiserade på liftar, mobila arbetsplattformar. Ett första utskottsmöte hölls måndagen den 25 oktober med åtta deltagare från medlemsföretagen. 

Syftet med liftutskottet är att arbeta med frågor som är branschgemensamma för liftuthyrningsföretag. De ordinarie deltagarna i utskottet representerar liftuthyrningsföretag, men det kommer även att ses över hur samverkan med leverantörsföretag kan ske. Sedan tidigare finns också Liftutbildningsrådet som fokuserar på liftutbildningsfrågor.

Inför första utskottsmötet hade medlemmarna skickat in förslag på frågor som kan vara intressanta att ta upp i utskottet. Förslagen genomgicks och en prioritering gjordes av vad som ska tas upp och i vilken tidsordning. Utskottet kommer inledningsvis att fokusera på två frågor: fallskyddsutrustning i liftar och att lämna/återinträda korgen på höjd.

Nästa möte med liftutskottet planeras till måndag den 22 november. Det finns utrymme för fler deltagare. Om du vill veta mer om liftutskottet eller är intresserad av att delta så anmäl ditt intresse till Rentalföretagens kansli på info@rentalforetagen.se.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.