Arbetsmiljö -

Arbetsmiljöutskottet anordnar workshop om damm

I november anordnade arbetsmiljöutskottet en workshop kring dammfrågan och träffade fyra av Rentalföretagens partnerföretag som levererar stoftavskiljare.

I november anordnade arbetsmiljöutskottet en workshop kring dammfrågan. Utskottet träffade fyra av Rentalföretagens partnerföretag som levererar stoftavskiljare. Leverantörerna bjöds in för att berätta om viktiga produktnyheter men även för att bistå utskottet med kompetens kring dammfrågan för att uppdatera och förbättra Rentalföretagens gemensamma riktlinjer. Leverantörer på plats var Hilti, Husqvarna, Midhage och Dustcontrol. Samtliga företag hade flera intressanta nyheter. Utskottet uttryckte efter workshopen att det var kul att se att leverantörerna tar frågan på allvar och ständigt arbetar med att utveckla och förbättra.

Samtliga leverantörer påminde utskottet om att inte glömma funktionskontrollerna som ska göras var sjätte månad. Leverantörerna arbetar även med att ändra beteende hos Rentalföretagens kunder och här måste rentalbranschen hjälpa till. Mycket handlar om att förebygga. Det är i många fall inte bara rentalbranschens kunder som drabbas av konsekvenserna med damm, utan även tredje part.

Arbetsmiljöutskottet och Rentalföretagen tackar samtliga leverantörer som deltog för en givande och bra dag! Rentalföretagens riktlinjer om damm kommer att uppdateras längre fram men anses vara aktuella i dagsläget. Riktlinjerna bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kvarts (AFS 2015:5).

Arbetsmiljöutskottet vill passa på att önska medlemmar och partners en god jul och ett gott nytt år. Var rädda om varandra därute.

Relaterade dokument och länkar:

Damm
AV: Kvarts (AFS 2015:5)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.