Samverkan -

Återkoppling från ERA Convention 2022 ’Rental in transition’

På ERA Convention i Riga den 15-16 juni fanns Rentalföretagen representerade genom Joakim Dahlgren från Persson Hyrmaskiner. I detta inlägg återkopplar Joakim från konferensen.

”Uthyrningsföretag är perfekt placerade för framtiden:

✅ Att dela istället för att äga håller på att bli standard
✅ Tillgångar ses mer och mer som en börda
✅ #Digitalisation och fler #data för högre service och bättre beslut
✅ Behovet av att minska utsläppen och minska #CO2-avtryck för att uppfylla lagstiftningen”

Så öppnar ERA:s president Pierre Boels #ERAConvention2022!

Nyss hemkommen från ERA Convention 2022 ’Rental in transition’ och kan konstatera att klimat, klimat, klimat och klimat gick som en tydlig röd tråd genom de två dagarna i Riga.

ERA sätter hårt tryck på vår bransch i hela Europa. En radikal förändring måste till för att vända klimatutvecklingen, så att den går åt rätt håll. Vi ser att det finns många i Europa som har en lång resa framför sig för att vända utvecklingen, och vår känsla är att de nordiska länderna ligger längre fram. Bland annat kunde Volvo berätta att de till år 2040 kommer att ha 100% fossilfria maskiner. Utöver Volvo var ytterligare leverantörer med i ett panelsamtal om framtidens energier och ny energiteknik.

Vi fick också ta del av Europas i särklass största byggprojekt – Rail Baltica – ny järnväg som dras från Tallinn till Vilnius.

Foto: Rail Baltica är en ny järnväg som dras från Tallinn till Vilnius.

Se gärna ERA:s löpande inlägg från ERA Convention på deras LinkedIn (linkedin.com).

FIEC – Byggföretagens och därmed också våra kunders motsvarighet till ERA med huvudkontor i Bryssel, var på plats. De presenterade bl.a. vad de gör, hur de arbetar och hur deras medlemsfördelning ser ut i Europa. Sverige är medlemmar genom Byggföretagen. Här finns mycket information att hämta kring byggbranschens fokusområden i Europa. För mer info se www.fiec.eu.

Foto: FIEC är Byggföretagens motsvarighet till ERA.

Med vänlig hälsning,

Joakim Dahlgren
Persson Hyrmaskiner AB

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.