Energi och klimat -

Avveckling av 2G- och 3G-nät

Avvecklingen av 2G- och 3G-nät har inletts och beräknas vara helt klart senast i slutet av 2025. Utfasningen kommer att påverka kommunikationsutrustning för inpassering och övervakning.

Energi- och klimatutskottet har uppmärksammat att det blir en nedsläckning av 2G- och 3G-nät som troligtvis kommer påverka uthyrare inom Rentalföretagen på ett eller annat sätt. Nedsläckningen har inletts och beräknas vara helt klar senast i slutet av 2025. Utrustning som använder 2G eller 3G för datakommunikation kommer sluta att fungera när näten stängs ned. Utrustning som kan drabbas är till exempel olika typer av modem, routrar och andra kommunikationsenheter. Sådan utrustning används för till exempel grindar och andra styrningar med hjälp av telefon, olika typer av övervakning av maskiner samt givetvis även många datatjänster.

Det är viktigt att försäkra sig om att aktuell utrustning kan använda sig av 4G eller 5G istället. I en del fall går det att byta SIM-kort och byta mjukvara för att uppdatera utrustningen men i andra fall måste utrustningen bytas. Tillverkare av utrustningen bör kunna svara på detta. De största teleoperatörerna har exempelvis stoppat egen nyförsäljning av alla produkter som påverkas. 

För mera information rekommenderar Rentalföretagen Post- och telestyrelsens hemsida för löpande uppdatering av utvecklingen: Avveckling av 2G- och 3G-nät (pts.se). Där finns även länkar till de flesta teleoperatörers hemsidor med information om vad som gäller för just dem, samt en möjlighet att anmäla sig till ett informationsmöte under 2022.

Relaterade dokument och länkar:

Avveckling av 2G- och 3G-nät (pts.se)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.