Samverkan -

Energikrisen är på agendan hos European Rental Association

Rentalbranschens europeiska branschorganisation ERA har samlat sina respektive länders medlemsorganisationer för diskussion och stöd kring de skenande energipriserna.

European Rental Association, ERA bjöd nyligen in sina olika länders branschorganisationer till en genomgång av energikrisen. Syftet med mötet var att få en samlad bild av hur branschen kommer att agera, påverkan på rental, koordinerad hantering och kommunikation kring de stigande energikostnaderna.

Den bild som framkom under mötet var att möjligheterna till påverkan sågs som begränsade. Myndigheterna informerar och planerar olika former av energibegränsningar. Bland medlemmarna fanns några aktiva förslag, exempelvis att erbjuda bränsle i samband med uthyrning. Finland sågs även som ett undantag och förebild i energikrisen. Där ser man en fortsatt god marknad, en stor energibesparingskampanj ger positiv effekt, liksom det nya kärnkraftverket som äntligen är driftsatt.

Har du tankar eller förslag kring energikrisen?

Kontakta gärna info@rentalforetagen.se om du har tankar kring energikrisen. ERA vill erbjuda sitt stöd i frågan och efterfrågar nu inspel och förslag på åtgärder för att positivt möta energikrisen. 

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.