Digitalisering -

Exempel på bästa praxis för digitalisering inom rental

I ERAs e-bok kan du läsa fallstudier från några rentalföretag som ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina affärsmodeller.

Tack vare digitaliseringen lever vi genom en av de mest tekniskt revolutionerande perioderna i mänsklighetens historia. Internet of Things, Big Data, smarta telefoner och molnbaserad datoranvändning förändrar vårt sätt att leva och arbeta.

En del rentalföretag utnyttjar redan de enorma möjligheter som dessa nya teknologier erbjuder för att effektivisera verksamheten, förbättra kundservice och till och med skapa helt nya lösningar för kunderna.

European Rental Association (ERA) har gjort fallstudier från några rentalföretag som ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina affärsmodeller. Fallstudierna undersöker också några av de utmaningar som företagen har ställts inför när de implementerat och rullat ut digitala lösningar.

Fallstudie från ERA

Dessa exempel på bästa praxis syftar till att visa hur ett bejakande av den digitala tidsåldern kan ge rentalbranschen en stark grund för framtida framgång.

Läs fallstudierna och mer om ERAs arbete inom digitalisering (erarental.org).

Texten är översatt till svenska från European Rental Associations (ERA) hemsida (erarental.org).

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.