Energi och klimat -

Hållbarhet är en viktig och gemensam branschfråga

Hållbarhet är en viktig och omfattande fråga för hela samhället, och i branschen efterfrågas en gemensam syn på vilka frågor som särskilt bör lyftas fram.

Utskottet för energi och klimat har utifrån sitt sakområde ställt frågan om hur vi som bransch kan förenkla valet av hållbara produkter för att hjälpa våra kunder att minska sina CO2 utsläpp. Utskottet har lyft följande exempel, varav de två sista hör hemma i energi- och klimatutskottet:

  • Åtgärder för att hjälpa kunden att minska CO2.
  • Vilken mätutrustning behövs för att uppfylla kravet på klimatdeklarationen från 1 januari 2022.
  • En hållbarhetsskala som tydliggör om produkten är klimatsmart när den används.
  • Fossilfria bränslen och nedbrytbara smörjmedel som vi kan erbjuda i våra maskiner.
  • Utbildningar om fossilfria bränslen och smörjmedel, utförande i samverkan med våra leverantörspartners.

På höstmötet 2021 var hållbarhet ett ämne som skapade ett stort engagemang hos både medlemmar och partners. Nu föreslår styrelsen att i projektform starta en gemensam diskussion som kan mynna ut i att det bildas ett nytt hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet ska arbeta vidare med de övergripande exempel som energi- och klimatutskottet har tagit fram.

Är du intresserad av hållbarhet?

Kontakta oss på kansliet så berättar vi mer om projektet och hållbarhetsutskottet.

Relaterat.

Medlemsinfo
Nyhetsbrev 1/2023 från Rentalföretagen

Hej på er alla, Jag har nu varit på plats på Rentalföretagen sedan i januari och har passat på att bekanta mig med verksamheten genom att träffa partners och medlemmar över landet vilket har varit mycket intressant och inspirerande. Jag har också deltagit i några…

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.