Energi och klimat -

Hållbarhet är en viktig och gemensam branschfråga

Hållbarhet är en viktig och omfattande fråga för hela samhället, och i branschen efterfrågas en gemensam syn på vilka frågor som särskilt bör lyftas fram.

Utskottet för energi och klimat har utifrån sitt sakområde ställt frågan om hur vi som bransch kan förenkla valet av hållbara produkter för att hjälpa våra kunder att minska sina CO2 utsläpp. Utskottet har lyft följande exempel, varav de två sista hör hemma i energi- och klimatutskottet:

  • Åtgärder för att hjälpa kunden att minska CO2.
  • Vilken mätutrustning behövs för att uppfylla kravet på klimatdeklarationen från 1 januari 2022.
  • En hållbarhetsskala som tydliggör om produkten är klimatsmart när den används.
  • Fossilfria bränslen och nedbrytbara smörjmedel som vi kan erbjuda i våra maskiner.
  • Utbildningar om fossilfria bränslen och smörjmedel, utförande i samverkan med våra leverantörspartners.

På höstmötet 2021 var hållbarhet ett ämne som skapade ett stort engagemang hos både medlemmar och partners. Nu föreslår styrelsen att i projektform starta en gemensam diskussion som kan mynna ut i att det bildas ett nytt hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet ska arbeta vidare med de övergripande exempel som energi- och klimatutskottet har tagit fram.

Är du intresserad av hållbarhet?

Kontakta oss på kansliet så berättar vi mer om projektet och hållbarhetsutskottet.

Relaterat.

Medlemsinfo
Nyhetsbrev 4/2023

Ta del av Rentalföretagens nyhetsbrev som innehåller en sammanfattning av bransch- och föreningsarbetet från de senaste månaderna. Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner i branschen! Relaterade dokument och länkar:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.