Hållbarhet -

Hållbarhetsutskottet är under uppstart

Nu startar vi ett hållbarhetsutskott som riktar sig till medlemmar som brinner för hållbarhetsfrågan. Vill du vara med?

Rentalföretagen har under en tid undersökt intresset för att starta ett nytt hållbarhetsutskott. Senast den 22 september anordnades en digital workshop för medlemmar och partners för att diskutera utmaningar och möjligheter med ett hållbarhetsarbete inom rental.

Många intressanta diskussioner fördes under workshopen som nu har resulterat i en prioritering av frågor och arbetsområden inom det nya hållbarhetsutskottet. Arbetet kommer att delas in i områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utskottet planerar även att samverka med övriga utskott som berör dessa områden. Inledningsvis föreslås utskottet att prioritera frågorna om maskiners livslängd (ekonomisk hållbarhet) och kompetensförsörjning (social hållbarhet).

Vill du engagera dig i hållbarhetsutskottet?

Nu sätter vi igång med bildandet av utskottet och bjuder snart in intresserade medlemmar till ett första utskottsmöte. Om du vill veta mer om hållbarhetsutskottet eller är intresserad av att delta på första mötet så anmäl ditt intresse på info@rentalforetagen.se. Ordinarie deltagare kommer att bestå av representanter från medlemsföretagen.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.