Lyftanordningar -

Kompetensutveckling i gång inom hissutskottet

Under våren har företag inom Rentalföretagens hissutskott genomfört de första produktutbildningarna för hisstekniker i samverkan med branschens leverantörer.

Rentalföretagens medlemsföretag inom hissutskottet är nu i gång med produktspecifika utbildningar av sin personal. Kompetensutveckling ska leda till en behörighet som hisstekniker, och genomförs i samverkan med branschens leverantörer. Innehållet utgår från den första revisionen av en branschpraxis för kompetenskrav på hisstekniker. Kompetenskraven är en förutsättning för att kunna uppnå tillräcklig kunskap för en behörighet. Branschpraxisen tydliggör krav på utbildningar, kursplan och praktik.

Ansvaret för kompetensbedömningen ligger på den enskilda uthyraren. För att säkerställa en likvärdig kravuppfyllnad ska dokumentation göras i en gemensamt framtagen checklista.

Branschpraxisen är ett levande dokument som utskottet kommer utvärdera och utveckla löpande. Dokumenten finns att hämta genom att logga in på våra medlemssidor.

Relaterade dokument och länkar:

Läs om hissutskottet

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.