Lyftanordningar -

Liftutskottet återupptar urstigningsfrågan

Det nystartade liftutskottet återupptar frågan om att lämna och återinträda liftkorgen på höjd, och söker nya lösningar i samverkan med leverantörer och organisationer.

Rentalföretagens liftutskott startade hösten 2021 och har hittills haft tre utskottsmöten. Deltagarna kommer från medlemsföretag som hyr ut liftar och liftutskottet tittar även på att inkludera Rentalföretagens leverantörspartners på olika sätt.

Syftet med liftutskottet är att arbeta med branschgemensamma frågor kring liftar, mobila arbetsplattformar. De frågor som utskottet diskuterar är till exempel maskintekniska frågor eller säkerhetsfrågor kring användning. I dessa frågor söker utskottet även samverkan med andra intressenter inom liftfrågor.

Inledningsvis har liftutskottet fokuserat främst på frågan om att lämna och återinträda liftkorgen på höjd. Frågan har tidigare drivits i flera sammanhang, med berörda organisationer både nationellt och internationellt, utan att komma fram till en lösning. Liftutskottet gör nu ett omtag för att se vad som kan göras, eftersom utvecklingen har gått framåt avseende teknik och säkerhet för liftar, fallskyddsutrustning, taksäkerhetsanordningar med mera.

Vill du delta i liftutskottet?

Liftutskottet välkomnar fler deltagare till utskottet. Du är välkommen att kontakta Rentalföretagens kansli om du är intresserad att vara med, eller av att veta mer om de frågor utskottet arbetar med.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.