Medlemsinfo -

Rentalföretagens kansli har flyttat till nya lokaler

Kansliet har flyttat till nya lokaler på Drottninggatan 32 i Stockholm. Här sitter vi tillsammans med andra branschorganisationer inom näringslivet.

Under hösten har kansliet flyttat till nya lokaler på Drottninggatan 32 i Stockholm. Här sitter vi tillsammans med andra branschorganisationer inom näringslivet och byggsektorn. 

Vår nya besöksadress och postadress är:

Rentalföretagen
c/o iOffice
Drottninggatan 32
111 51 Stockholm

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.