Arbetsmiljö -

RISE projekt om hand- och armvibrationer

Rentalföretagen följer och deltar i det arbete kring hand- och armvibrationer som görs av forskarna inom RISE.

Research Institutes of Sweden, RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Arbetet inom RISE görs huvudsakligen i projektform, med delfinansiering genom forskningsstiftelser eller myndigheter som Vinnova och genom arbetsinsatser av deltagande företag och organisationer. Rentalföretagen är en av projektdeltagarna i två pågående projekt om vibrationsskador:

Standardiserad kravställning

Projektet Noll vibrationsskador genom standardiserad kravställning av handhållna maskiner har genomförts under 2021 och avslutas sommaren 2022. Syftet med projektet är att ta fram mätmetodik och rekommenderade gränsvärden för mätning av ultravibrationer (högfrekventa vibrationer > 1250 Hz). Projektet kommer bland annat att resultera i ett policydokument för inköp och tillverkning, och underlag till ISO-standarder.

Uppskalning för ett hållbart arbetsliv

Projektet Noll vibrationsskador – uppskalning för ett hållbart arbetsliv startade under hösten 2021 och beräknas pågå tre år fram till 2024. Syftet med projektet är att vidareutveckla lösningarna och resultaten från tidigare projekt och att gå från prototyptillverkning till affärsverksamhet hos kommersiella aktörer, exempelvis maskintillverkare.

För den som är intresserad av arbetet som sker i RISE så rekommenderas att bli medlem i nätverket NollVibCentrum, där företag och organisationer kan dela kunskap, erfarenheter och få hjälp med olika vibrationsrelaterade frågor.

NollVibCentrum genomför sin nästa seminariedag torsdag den 19 maj. Kontakta gärna Rentalföretagens kansli om du önskar mer information.

Läs mer om RISE och NollVibCentrum (ri.se).

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.