Medlemsinfo -

Stafettväxling inom kansliet på Rentalföretagen

Rentalföretagen söker en ny VD till sitt kansli då nuvarande kanslichef kommer att övergå till en roll som branschansvarig.

För ett år sedan gick de två branschföreningarna inom maskinuthyrning i Sverige; Swedish Rental och Hyreskedjan samman till en gemensam branschförening under namnet Rentalföretagen. Fram till idag har Rentalföretagens kansli sköts av inhyrd och kontrakterad personal som även haft hand om andra branschföreningar. Den nya styrelsen har kommit fram till att man önskar anställa en kanslichef på heltid samtidigt som man ser över resursfrågan på kansliet. Föreningen har vuxit och behöver klara av att hantera service till fler medlemmar och utökade branschrelaterade ärenden inom en rad områden som arbetsmiljö, kvalitet, miljö, avtalsjuridik, hållbarhet, produktinformation, produktstandarder mm.

Rentalföretagen söker därför en ny VD till sitt kansli. Nuvarande kanslichef kommer att övergå till en roll som branschansvarig inom några av Rentalföretagens viktigaste arbetsutskott utöver sitt engagemang i branschföreningarna Svenska Mobilkranföreningen och Svensk Grundläggning.

Rekrytering påbörjas omgående och sker med hjälp av ett externt rekryteringsföretag.

Frågor angående ovanstående besvaras av styrelsens ordförande i Rentalföretagen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt