Medlemsinfo -

Tack till alla som deltog på höstmötet på Scandic Infra City

Årets höstmöte ägde rum i Stockholm på Scandic Infra City torsdagen den 10 november. Vi vill tacka alla medlemmar, partners samt föreläsare som bidrog till ett högt engagemang och mycket intressanta diskussioner.

Årets höstmöte ägde rum i Stockholm på Scandic Infra City torsdagen den 10 november. Vi vill tacka alla medlemmar, partners samt föreläsare som bidrog till ett högt engagemang och mycket intressanta diskussioner.

Dagen inleddes med en presentation om vad som händer i Rentalföretagen, där bland annat utskotten informerade om sina arbetsområden och prioriteringar för 2023. Vi ser gärna fler deltagande företag representerade i utskotten och uppmanar intresserade medlemmar att höra av sig. Christer Liljenberg, fd polis, var även på plats på förmiddagen för att gästföreläsa om ”Brott mot företag” vilket resulterade i intressanta diskussioner kring hur rentalbranschen bäst kan hantera de risker som ökar mot företagen.

Förmiddagens pass avslutades med positiva nyheter om en ny medlemsförmån. Juristbyrån von Z Juridik som drivs av Vanessa von Zweigbergk, har ingått ett samarbetsavtal med Rentalföretagen, där medlemsföretagen erbjuds en timmes juridisk rådgivning i specifika rättsområden. Om det sedan bedöms vara en branschfråga kan ytterligare tid avsättas för utredning.

Presentation av ny medlemsförmån, juridisk rådgivning. Foto av: Jan Hermansson

Johan Deremar, nationalekonom från Byggföretagen, var på besök på eftermiddagen för att presentera byggkonjunkturen 2022–2023. Föreläsningen innehöll även bakgrunder kring det makroekonomiska läget, vad som händer gällande inflationen samt hur prognosen ser ut kring hushållens och samhällets köpkraft framöver.

Vi fick även ta del av ett nytt banbrytande projekt gällande kompetensförsörjning som presenterades av Camilla Rolfsman från Perssons Hyrmaskiner. Projektet går ut på att ta fram en gymnasieutbildning med en inriktning mot vår bransch. Johan Bång från InBy Rental höll även ett anförande om vilka behov som framtiden kan innebära när det gäller kompetensförsörjning.

Inspirationsföreläsning om fördomsmedvetenhet av Marika Carlsson. Foto av: Jan Hermansson

Marika Carlsson var inspirationsföreläsare under mötet där hon pratade kring ”Fördomsmedvetenhet”. Hennes föreläsning genererade både en hel del skratt vid igenkänning och även eftertänksamhet när det gäller fördomar hos oss själva samt i samhället.

Dagen avrundades därefter med drinkmingel och gemensam middag.

Relaterade dokument och länkar:

Ny medlemsförmån – Juridisk rådgivning

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.