Bodar -

Testpilot för gemensam energiklassning av byggbodar

Den branschgemensamma standarden för energiklassning av byggbodar och bodetableringar har publicerats i första version. Nu påbörjar Rentalföretagens bodutskott en pilotklassning av befintliga bodar i fortsatt samverkan med Lågan nätverket.

Beställare av bodetableringar har länge efterfrågat en energiklassning av Sveriges cirka 60.000 byggbodar. I brist på en branschstandard har det funnits olika system som inte varit jämförbara. För att utveckla gemensamma kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar, startades ett projekt inom nätverket Lågan. En branschgemensam standard har arbetats fram av leverantörer, beställare, bodägare och tekniker med Helena Eriksson, som extern projektledare. Rentalföretagen har deltagit i projektet genom representanter från bodutskottet.

Läs rapporten på Lågans hemsida (laganbygg.se).

Rentalföretagen tar över huvudmannaskapet

Standarden baseras på ett antal funktionskrav på komponenter (laganbygg.se) exempelvis klimatskal och belysning, som avgör vilken energiklass som uppfylls. Klassningssystemet kommer följas upp av oberoende besiktningsföretag. När projektet nu avslutas tar Rentalföretagen över huvudmannaskapet och inleder arbetet med att praktiskt realisera standarden genom en processutveckling och pilotklassning av bodar tillsammans med leverantörer och Lågan nätverket. Pilotprojektet blir en viktig del i en kommande vägledning om hur energiklassningssystemet effektivt och transparent kan driftsättas.

Bodar kan ännu inte klassificeras

Flera beställare har redan visat ett stort intresse för arbetet med energiklassning av byggbodar. Rentalföretagen vill dock tydliggöra att processen är under utveckling och att inga bodar kan klassificeras än. Därmed är det inte möjligt vid LoU upphandlingar, och andra upphandlingar att ställa skall krav i enlighet med projektresultatet. Den branschgemensamma bedömningen är att kraven måste prövas praktiskt innan de kan anses vara tillförlitliga och genomförbara i stor skala på bodbeståndet.

Medlemsmöte om nästa steg

Ett digitalt informationsmöte om pilotprojektet hölls den 1 april för medlemmar och partners i Rentalföretagen. Kontakta Rentalföretagens kansli eller bodutskottets sammankallande Fredrik Le Vau om du vill veta mer.

Bakom projektet står Rentalföretagen tillsammans med Peab, Lambertsson, JM, NCC Sverige, Skanska Rental, Ramirent, Cramo, Byggföretagen och CIT Energy Management. Projektgruppen leddes av Peab och CIT Energy Management.

Relaterat.

Medlemsinfo
Välkommen till Rentaldagen och stämman 25 april 2024

Nu närmar vi oss Rentaldagen och Årsstämman den 25 april där vi hälsar alla deltagare varmt välkomna! Här finner ni hela programmet för dagen och vi har förmånen att kunna spetsa dagen med två mycket intressanta talare utöver allt som Rentalföretagen kommer att förmedla. Till…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.