Hållbarhet -

Workshop om hållbarhet den 22 september

Den 22 september anordnar Rentalföretagen en workshop för medlemmar och partners som brinner för hållbarhetsfrågan.

Brinner du också för hållbarhetsfrågan? Torsdag den 22 september anordnar Rentalföretagen en workshop för medlemmar som är intresserade av att engagera sig i ett hållbarhetsutskott. Workshopen kommer att beröra de frågor och utmaningar som tidigare lyfts av energi- och klimatutskottet (läs mer här) men det finns även möjlighet att lämna förslag på andra frågor inom hållbarhet.

Ordinarie deltagare i hållbarhetsutskottet kommer att bestå av representanter från medlemsföretagen. I ett inledande skede kommer utskottet att samverka med Rentalföretagens partners för en gemensam syn på vilka frågor som särskilt bör lyftas fram. Du som representerar ett partnerföretag är även välkommen att anmäla intresse till mötet den 22 september. Sista anmälningsdatum är måndag den 19 september.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.