Kompetensförsörjning -

Lärling på jobbet – Ambassadör för Rentalbranschen

Äntligen kan vi i Rentalföretagens kompetensförsörjningsgrupp presentera nästa steg. Vi undrar nu om du är intresserad av att dela med dig av dina kunskaper till framtida medarbetare?

Som ambassadör bidrar du till utveckling och säkrar framtidens kompetensbehov inom Rentalbranschen. Kompetensförsörjningsgruppen har tagit fram material för en lärlingsutbildning. Under utbildningstiden kommer lärlingen komma i kontakt med Rentalbranschens olika arbetsområden.

Eleven tilldelas en handledare på arbetsplatsen som har ett samarbete med närliggande skola. Mer än hälften av utbildningstiden genomför eleven på arbetsplatsen.

Utöver er kompetens inom Rentalbranschens arbetsområden kommer eleven också få externa kravutbildningar.

Kontrakt tecknas mellan skola/arbetsplats/elev.

Ersättning – Företaget kan få bidrag om de tar emot elever som går en yrkesutbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan, där minst halva tiden genomförs på en arbetsplats.

Eleven kan få lärlingsersättning från CSN. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som kan uppkomma när eleven är ute på en arbetsplats.

När vi marknadsför Rentalbranschens lärlingsutbildning för skolorna önskar vi ta med oss underlag för ert intresse gällande lärlingsprogrammet.

För ytterligare frågor och funderingar kontakta oss.

Rentalföretagens kompetensförsörjningsgrupp
Joakim Dahlgren
Persson Hyrmaskiner
070-528 85 75
Joakim.dahlgren@perssonhyrmaskiner.com

Malin Holmberg
Wangeskog Hyrcenter
072-601 68 46
Malin.holmberg@wangeskog.se

Mathias Boström
Ramirent
070-529 49 94
Mathias.bostrom@ramirent.se

Andreas Guschlbauer
Borås Maskinhjälp AB
070-340 23 53
Andreas@maskinhjalp.se

Jenny Bäck
Projektledare
070-530 30 72
Jenny.back@goglobalab.com

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.