Moduler -

Rentalföretagen lanserar nya standardvillkor för hyresmoduler

Rentalföretagen lanserar nya standardvillkor för hyresmoduler, RFSM24. Standardvillkoren är utvecklade i samarbete med offentliga beställare. Målet är att de nya standardvillkoren ska underlätta offentliga upphandlingar av tillfälliga lokaler för både beställare och leverantör.

Behovet av tillfälliga lokallösningar i samband med snabba förändringar i samhället ökar. Stora barnkullar, nya vårdbehov och plötsliga händelser som kräver omlokalisering och uppskalning ställer höga krav på offentliga verksamheter. Det gör det allt viktigare med en effektiv upphandling av hyresmoduler.

Under de senaste åren har offentliga verksamheter stått inför betydande utmaningar när det gäller upphandling av tillfälliga lokallösningar – hyresmoduler. En central problematik har varit avsaknaden av tydliga ramar och balanserade villkorsunderlag för att hantera dessa upphandlingar, särskilt när det kommer till hyresmoduler

Standardiserade villkor för effektiv upphandling

– De nya standardvillkoren är ett svar på de utmaningar och osäkerheter som länge har påverkat både beställare och leverantörer inom upphandling av hyresmoduler. Vårt mål är att skapa en mer rättvis och förutsägbar upphandlingsmiljö, berättar Anna Sjöblom, vd för Rentalföretagen.

Med lanseringen tar Rentalföretagen ett viktigt steg mot att standardisera och förbättra upphandlingsprocessen inom hyresmodulbranschen. Det är en utveckling som inte bara gynnar leverantörer och beställare, utan även slutanvändarna och skattebetalare som drar nytta av snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar vilket minskar kostnaden för samhället i stort.

Balansen mellan beställare och leverantör avgörande framgångsfaktor

Arbetet med att utveckla de nya villkoren har letts av Oscar Wackling, advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, en av Sveriges främsta byråer inom samhällsbyggnad och offentliga affärer. Han lyfter fram styrkan i det lite ovanliga perspektivet på ömsesidighet som varit ett krav i uppdraget från Rentalföretagen.

– Att en branschorganisation tar ett sådant grepp är viktigt för att skapa en positiv utveckling i samhället. Hyresmoduler är viktiga länkar i den offentliga verksamheten, men det har saknats tydliga spelregler som både beaktar det offentliga perspektivet och modulleverantörernas verklighet. Det har därför varit avgörande att skapa villkor som är balanserade och som tar hänsyn till både beställarens och leverantörens perspektiv för att nå framgång med en sådan här process, förklarar Oscar Wackling.

De slutliga villkoren har genomgått en remissprocess, där offentliga aktörer har haft möjlighet att ge feedback och bidra med insikter.

– Genom att införa tydliga och balanserade villkor, kan vi minska risken för missförstånd vilket leder till en mer effektiv och smidig upphandlingsprocess, tillägger Anna Sjöblom.

Standardvillkoren för hyresmoduler ger offentliga beställare en stabil grund för arbetet med upphandling av tillfälliga lokaler.

– Vårt mål är att dessa standardvillkor ska bli en naturlig del av varje upphandling av hyresmoduler, vilket bidrar till ökad förutsägbarhet och minskade risker för alla inblandade parter, avslutar Anna Sjöblom.

Rentalföretagens Standardvillkor för hyresmoduler

Rentalföretagen standardiserade paket innehåller:

RFSM24 – Rentalföretagens standardvillkor för uthyrning av hyresmoduler.
Hyreskontrakt – Hyreskontrakt för moduluppställning vid hyra av hyresmoduler enligt hyresvillkoren i RFSM24 som innefattar etablering och avetablering.
Administrativa föreskrifter – Administrativa föreskrifter vid etablering och avetablering av hyresmoduler på totalentreprenad i samband med hyreskontrakt baserade på hyresvillkoren i RFSM24.
Gränsdragningslista – Gränsdragningslista som tydliggör ansvaret för drift och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärden.
Vägledning – En vägledning för både beställare och leverantör hur avtalspaketet kan användas på ett effektivt sätt i upphandling av tillfälliga lokaler.

Om Rentalföretagen
Rentalföretagen är en branschorganisation för företag som hyr ut produkter, maskiner och utrustning med tillhörande service och tjänster till näringslivet och samhället. Våra medlemsföretag ingår i föreningen som årligen håller stämma. Vår dagliga verksamhet drivs genom servicebolaget som utför bransch- eller företagsspecifika uppdrag i gemensamma frågor samt tillhandahåller information, rådgivning, utbildning och annan service för medlems- och partnerföretagen.

För mer information, kontakta:
Monika Rubensson, tf VD – Rentalföretagen Service AB
Mejl monika.rubensson@rentalforetagen.se
Telefon + 46 (0)70 316 00 33

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.