[mailpoet_form id="1"]
 • Uppdaterad skrift om personalutrymmen

  Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser. Skriften utgår från Arbetsmiljöverkets regler och kollektivavtalade överenskommelser. Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på innehållet. Den uppdaterade skriften är, liksom den tidigare, avsedd att ge den viktigaste informationen ur…

 • Testpilot för gemensam energiklassning av byggbodar

  Beställare av bodetableringar har länge efterfrågat en energiklassning av Sveriges cirka 60.000 byggbodar. I brist på en branschstandard har det funnits olika system som inte varit jämförbara. För att utveckla gemensamma kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar, startades ett projekt inom nätverket Lågan. En branschgemensam standard har arbetats fram…

 • Energiklassningssystem för bodar är på gång

  Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik. Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om…

 • Bodutskottets prioriteringar under 2021

  Vid bodmötet i mars gjorde utskottet en strategisk genomgång och prioritering av frågor. Fokus under 2021 läggs på sund konkurrens, etablering och utbildning samt leveransvillkor. Våra leverantörspartners har en viktig roll genom att ta fram konsekvens- och kostnadsanalyser som stöd och underlag till samtliga tre…

 • Bygglov och BBR för bodar och moduler

  Branschens modulära enheter hyrs ut för att flexibelt anpassas till olika verksamheter och flyttas ett flertal gånger under sin livslängd. Konstruktionskrav, bygglov och brandkrav är exempel på tolkningsbara regler för dessa tillfälliga byggnader och lokaler, exempelvis bodar och moduler. Swedish Rentals modulutskott har sedan 2011…

 • Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

  Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som…

 • Mycket på gång i utskotten

  Nu går vårt utskottsarbete vidare. Vill du vara med? Bodutskott På agendan bl.a. frågor som regelverk och energikrav Välkomna till kansliet, Näringspunkten (Klara Norra Kyrkog 31), Stockholm på tisdag 28 maj kl 9, avslut m lunch Modulutskott På agendan bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ramavtal…