[mailpoet_form id="3"]
 • Avveckling av 2G- och 3G-nät

  Energi- och klimatutskottet har uppmärksammat att det blir en nedsläckning av 2G- och 3G-nät som troligtvis kommer påverka uthyrare inom Rentalföretagen på ett eller annat sätt. Nedsläckningen har inletts och beräknas vara helt klar senast i slutet av 2025. Utrustning som använder 2G eller 3G…

 • Hållbarhet är en viktig och gemensam branschfråga

  Utskottet för energi och klimat har utifrån sitt sakområde ställt frågan om hur vi som bransch kan förenkla valet av hållbara produkter för att hjälpa våra kunder att minska sina CO2 utsläpp. Utskottet har lyft följande exempel, varav de två sista hör hemma i energi- och klimatutskottet: Åtgärder för…

 • Byggindustrin – välj biometri mot byggkriminalitet

  Över 70 personer engagerade personer från byggindustrin deltog på Rentalföretagens öppna branschmöte den 29 november om biometri för personidentifiering. Föreningens rekommendation är att det är nödvändigt att satsa på biometrisk identifiering vid inpassering och registrering på byggarbetsplatsen.  Rentalföretagens ställningstagande är ett konkret och viktigt steg…

 • Initiativ för säkrare arbetsplatskontroll med biometri

  Biometrisk teknik är ett viktigt steg i uthyrarnas arbete för en hållbar utveckling av byggarbetsplatsens inpasseringssystem. Kriminalitet måste bekämpas med samordnade strategier hos alla intressenter där effektiva teknikval, stark säkerhetskultur och strikt uppföljning är avgörande komponenter. Rentalföretagens initiativ om biometri är därför även ett inspel till…

 • Energi- och klimatutskottet söker efter en lösning med Milfare avvecklingen

  Utskottet för energi och klimat arbetar intensivt med en lösning av problematiken med utrustningen för ID06-korten. Rentalföretagens styrelse rekommenderar därför medlemsföretagen att avvakta ett utbyte av befintlig Mifare utrustning för att möjliggöra en kommande säkrare lästeknik med biometri. Energi- och klimatutskottet har haft informationsmöten med…

 • Viktig information om ID06

  Rentalföretagens befintliga utrustningar för ID06-kort är inte anpassade för det teknikskifte som nu aviseras och kommer inte att kunna registrera informationen från de nya kort som ges ut från november i år. Teknikskiftet då Mifare släcks ner innebär att inga personer som får nya kort från…

 • ID06 nya tekniska krav

  SRA har tidigare framfört kritiska synpunkter på valet av ID06 nya kortstandard (PIV), läs mer här. SRAs energi- och klimatutskott har nu efterfrågat ett förtydligande avseende den information som presenterades i det senaste nyhetsbrevet från ID06 2/2020. Vi har fått följande svar från ID06. ”Mifare: ID06…

 • "Nya” ID06 - fakta, frågetecken, osäkra slutsatser

  Det är en del frågetecken kring lanseringen av de nya ID06 korten samt den tekniska utrustningen. För rentals del handlar det främst om att säkra en acceptabel avskrivningstid för investerad utrustning. Samt att i tid få underlag om kommande teknikförändringar, i den mån branschen väljer att…

 • ID06 bjuder in till informationsmöte

  ID06 bjuder under hösten in till minimässor runt om i Sverige för att presentera det nya systemet. De presenterar upplägget av mässan enligt följande: “ID06 presenterar kommande nyheter i ID06-systemet och våra partners kommer att visa på applikationer som fungerar ihop med ID06 nya system….