[mailpoet_form id="9"]
 • Avveckling av 2G- och 3G-nät

  Energi- och klimatutskottet har uppmärksammat att det blir en nedsläckning av 2G- och 3G-nät som troligtvis kommer påverka uthyrare inom Rentalföretagen på ett eller annat sätt. Nedsläckningen har inletts och beräknas vara helt klar senast i slutet av 2025. Utrustning som använder 2G eller 3G…

 • Byggindustrin – välj biometri mot byggkriminalitet

  Över 70 personer engagerade personer från byggindustrin deltog på Rentalföretagens öppna branschmöte den 29 november om biometri för personidentifiering. Föreningens rekommendation är att det är nödvändigt att satsa på biometrisk identifiering vid inpassering och registrering på byggarbetsplatsen.  Rentalföretagens ställningstagande är ett konkret och viktigt steg…

 • Initiativ för säkrare arbetsplatskontroll med biometri

  Biometrisk teknik är ett viktigt steg i uthyrarnas arbete för en hållbar utveckling av byggarbetsplatsens inpasseringssystem. Kriminalitet måste bekämpas med samordnade strategier hos alla intressenter där effektiva teknikval, stark säkerhetskultur och strikt uppföljning är avgörande komponenter. Rentalföretagens initiativ om biometri är därför även ett inspel till…

 • Energi- och klimatutskottet söker efter en lösning med Milfare avvecklingen

  Utskottet för energi och klimat arbetar intensivt med en lösning av problematiken med utrustningen för ID06-korten. Rentalföretagens styrelse rekommenderar därför medlemsföretagen att avvakta ett utbyte av befintlig Mifare utrustning för att möjliggöra en kommande säkrare lästeknik med biometri. Energi- och klimatutskottet har haft informationsmöten med…

 • Riksdagsmotioner om minskat regelkrångel för rentalmoduler

  Tillgång till rentalmoduler för tidsbegränsade lokaler är en viktig pusselbit i samhällsbygget, både vid tillväxt och akuta lokalbehov. Regelverket kan tolkas som att dagsaktuella nybyggnadsregler krävs på hela beståndet av rentalmoduler, vilket blir orimligt i många projekt. Boverkets byggregler, BBR måste anpassas även för flyttbara rentalmoduler och inte…

 • Energiklassningssystem för bodar är på gång

  Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik. Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om…

 • Viktig information om ID06

  Rentalföretagens befintliga utrustningar för ID06-kort är inte anpassade för det teknikskifte som nu aviseras och kommer inte att kunna registrera informationen från de nya kort som ges ut från november i år. Teknikskiftet då Mifare släcks ner innebär att inga personer som får nya kort från…

 • Bygglov och BBR för bodar och moduler

  Branschens modulära enheter hyrs ut för att flexibelt anpassas till olika verksamheter och flyttas ett flertal gånger under sin livslängd. Konstruktionskrav, bygglov och brandkrav är exempel på tolkningsbara regler för dessa tillfälliga byggnader och lokaler, exempelvis bodar och moduler. Swedish Rentals modulutskott har sedan 2011…

 • Regelkrångel tynger bod- och modulföretagen

  Vid ett utskottsmöte med bod- och moduluthyrare i september fanns en bred erfarenhet av, och samsyn om regelkrånglet, som dessutom är starkt kostnadsdrivande för bygg-, industri- och offentliga kunder. Det handlar om kommunala särkrav, om regionala myndighetstolkningar av brandkrav, och oklara definitioner av vad som…

 • ID06 nya tekniska krav

  SRA har tidigare framfört kritiska synpunkter på valet av ID06 nya kortstandard (PIV), läs mer här. SRAs energi- och klimatutskott har nu efterfrågat ett förtydligande avseende den information som presenterades i det senaste nyhetsbrevet från ID06 2/2020. Vi har fått följande svar från ID06. ”Mifare: ID06…

 • "Nya” ID06 - fakta, frågetecken, osäkra slutsatser

  Det är en del frågetecken kring lanseringen av de nya ID06 korten samt den tekniska utrustningen. För rentals del handlar det främst om att säkra en acceptabel avskrivningstid för investerad utrustning. Samt att i tid få underlag om kommande teknikförändringar, i den mån branschen väljer att…

 • ID06 bjuder in till informationsmöte

  ID06 bjuder under hösten in till minimässor runt om i Sverige för att presentera det nya systemet. De presenterar upplägget av mässan enligt följande: “ID06 presenterar kommande nyheter i ID06-systemet och våra partners kommer att visa på applikationer som fungerar ihop med ID06 nya system….