• Hållbarhetsutskottet är under uppstart

  Rentalföretagen har under en tid undersökt intresset för att starta ett nytt hållbarhetsutskott. Senast den 22 september anordnades en digital workshop för medlemmar och partners för att diskutera utmaningar och möjligheter med ett hållbarhetsarbete inom rental. Många intressanta diskussioner fördes under workshopen som nu har…

 • Workshop om hållbarhet den 22 september

  Brinner du också för hållbarhetsfrågan? Torsdag den 22 september anordnar Rentalföretagen en workshop för medlemmar som är intresserade av att engagera sig i ett hållbarhetsutskott. Workshopen kommer att beröra de frågor och utmaningar som tidigare lyfts av energi- och klimatutskottet (läs mer här) men det…

 • Hållbarhet är en viktig och gemensam branschfråga

  Utskottet för energi och klimat har utifrån sitt sakområde ställt frågan om hur vi som bransch kan förenkla valet av hållbara produkter för att hjälpa våra kunder att minska sina CO2 utsläpp. Utskottet har lyft följande exempel, varav de två sista hör hemma i energi- och klimatutskottet: Åtgärder för…

 • Välkommen på webbinarium med Sila Snacket 4 februari

  Rentalföretagen inleder samarbete med Sila Snacket Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats. Var den än kan tänkas vara. Ett kundcenter, ett bygge eller något helt annat. En hård jargong leder inte bara till att många talanger väljer en annan bransch, utan också…

 • En bransch för alla med Sila Snacket

  Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats. Var den än kan tänkas vara. Ett kundcenter, ett bygge eller något helt annat. En hård jargong leder inte bara att många talanger väljer en annan bransch, utan också att många som är verksamma i den inte mår…

 • Energiklassningssystem för bodar är på gång

  Energiklassningssystemet är ett initiativ som utarbetats genom projektet Lågan, det finansieras av Byggindustrins utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Lågan genomförs inom Chalmers energiteknik. Flera ledamöter i bodutskottet deltar i arbetsgruppen med bodtillverkare, certifieringsorgan och byggherrar. Bodutskottet har nu lämnat ett remissvar på förslaget om…

 • Bodutskottets prioriteringar under 2021

  Vid bodmötet i mars gjorde utskottet en strategisk genomgång och prioritering av frågor. Fokus under 2021 läggs på sund konkurrens, etablering och utbildning samt leveransvillkor. Våra leverantörspartners har en viktig roll genom att ta fram konsekvens- och kostnadsanalyser som stöd och underlag till samtliga tre…